Η ιστοσελίδα centrerepsy.gr χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies, τα οποία βοηθούν στη βελτίωση της χρήσης. Η περιήγηση σας στην centrerepsy.gr συνεπάγεται ότι συναινείτε στη χρήση cookies, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση Πολιτικής Xρήσης Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την centrerepsy.gr.