Η ιστοσελίδα centrerepsy.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της και των χρηστών της σε κανένα τρίτο φορέα.